Khai khống năng lực dệt may sẽ bị phạt nặng
Các Website khác - 06/01/2006

Doanh nghiệp khai sai năng lực sản xuất khi đăng ký hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ bị hủy thành tích xuất khẩu năm 2005 hoặc không được phân giao hạn ngạch cho năm 2006. Doanh nghiệp không có cơ sở sản xuất cũng bị xử lý tương tự.

Doanh nghiệp có thể bị hủy toàn bộ thành tích xuất khẩu dệt may năm 2005 nếu khai man số lượng thiết bị thực tế. Ảnh: Anh Tuấn

Trong quyết định vừa được Thứ trưởng Thương mại Lê Danh Vĩnh ký, trường hợp doanh nghiệp có số lượng thiết bị thực tế thấp hơn từ 10% đến 70% so với kê khai trong văn bản đăng ký hạn ngạch, Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp sẽ phạt trừ thành tích xuất khẩu năm 2005 theo tỷ lệ tương ứng với mức độ chênh lệnh giữa số lượng máy móc thực tế và số máy móc kê khai.

Nếu doanh nghiệp có số lượng thiết bị thực tế thấp hơn từ 70% trở lên so với kê khai, Liên Bộ sẽ hủy bỏ toàn bộ thành tích xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ năm 2005 của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này sẽ không được cấp visa tự động và không được phân giao hạn ngạch trong năm 2006, nếu có.

Trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện không tồn tại hoặc không có cơ sở sản xuất hay cơ sở sản xuất hiện tại không hoạt động, Liên Bộ sẽ ngừng cấp visa và hủy bỏ toàn bộ thành tích xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ năm 2005 của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp hiện tại không hoạt động do đang
trong quá trình chuyển địa điểm sản xuất, dừng sản xuất để sửa chữa và doanh nghiệp có đủ chứng từ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng máy móc thiết bị, nhà xưởng... Liên Bộ sẽ tạm dừng việc cấp visa.

H.V.