Lãi suất huy động và cho vay giảm nhẹ
Các Website khác - 07/02/2009
 Thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán. Tuần qua lãi suất huy động, cho vay VND và USD của các NHTM giảm nhẹ.

Nhìn chung lãi suất đang đi vào "khuôn khổ" (ảnh: MT).
 
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước: Tuần từ 29/1 - 4/2, lãi suất huy động, cho vay VND và USD của các ngân hàng thương mại (NHTM) đối với khách hàng hiện ở các mức sau:
 

Lãi suất huy động bình quân

Loại tiền

Không kỳ hạn (%/năm)

3 tháng

(%/năm)

6 tháng (%/năm)

12 tháng (%/năm)

Nhóm NHTMNN

VND

2,85

6,82

7,09

7,45

USD

0,94

2,35

2,83

3,55

Nhóm NHTMCP

VND

3,15

7,43

7,42

7,5

USD

1,26

3,04

3,23

3,43

 
Lãi suất cho vay VND nhóm NHTM Nhà nước phổ biến ở mức 8,5 -10%/năm; lãi suất cho vay VND nhóm NHTM cổ phần phổ biến ở mức 10,5%/năm.
 
Theo số liệu báo cáo nhanh của các tổ chức tín dụng đến ngày 3/2, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở hầu hết các kỳ hạn đều có xu hướng tăng, trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tuần có mức tăng cao nhất lên tới 1,65%/năm; các kỳ hạn còn lại nhìn chung đều tăng nhẹ từ 0,68%/năm đến 1,27%/năm so với tuần trước đó. Các giao dịch phát sinh chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, trong tuần không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 12 tháng.
 
Cũng trong tuần qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD biến động theo hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần, 3 tháng) và tăng ở các kỳ hạn dài hơn (2 tuần, 1 tháng, 6 tháng), không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất giao dịch USD trong tuần phổ biến ở các mức dưới 2,3%/năm.
 
Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau (đơn vị: 0%/năm):
 

Kỳ hạn

Qua đêm

1 tuần

2 tuần

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

VND

6,04

6,45

7,59

7,88

9,66

8,35

-

USD

0,50

0,85

1,18

1,63

2,28

1,91

-

 
Với tình hình huy động hiện nay, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 1/2009 ước tăng 0,18% so với tháng trước; trong đó, số dư tiền gửi VND giảm 0,47% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 2,3%. Dự báo, lãi suất huy động VND còn tiếp tục giảm.
 
Theo Dan Tri