Lâm Đồng: Dịch hại trên cây trồng có nguy cơ bùng phát
Các Website khác - 28/03/2006

Lâm Đồng: Dịch hại trên cây trồng có nguy cơ bùng phát

Các loại cây trồng: Rau, hoa, lúa, càphê, điều... ở tỉnh Lâm Đồng hiện đang mắc khá nhiều loại bệnh như cuốn lá, đạo ôn (trên cây lúa, khoảng 200ha), rệp, mọt đục cành (càphê, trên 14.000ha), bọ xít, bọ cánh tơ (chè, 500ha), bọ xít muỗi, xì mủ đọt (điều), sâu tơ, cháy lá (rau, hoa, khoảng 200ha)...

Ngày 27.3, theo nhận định của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, trong những ngày tới, diện tích các loại cây trồng bị nhiễm bệnh có khả năng lớn hơn và chuyển thành dịch vì thời tiết Nam Tây Nguyên đang thuận lợi cho các loại bệnh này phát triển.

K.D