Lưu lượng nước về hồ Hoà Bình đạt thấp
Các Website khác - 05/05/2006

Lưu lượng nước về hồ Hoà Bình đạt thấp

Theo TCty Điện lực VN (EVN) ngày 4.5, hiện nay lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình chỉ bằng khoảng 65% so với trung bình nhiều năm và bằng 91% so với mùa khô hạn năm ngoái. Với mức nước này, hồ thuỷ điện Hoà Bình đang được khai thác với sản lượng 22 triệu kWh/ngày, đảm bảo giữ mực nước 85m đến hết tháng 5.

Theo tính toán của EVN, nếu nhiệt độ trong tháng 5 chưa ở mức cao, tốc độ tăng trưởng phụ tải cả nước sẽ vào khoảng 15%. Tốc độ tăng trưởng trong tháng 4 vừa qua lên tới 14,38%, tương đương mức sử dụng trung bình 169,9 triệu kWh/ngày. Cẩm Văn