Miền Trung: Diện tích nuôi tôm sú mỗi năm giảm 20-30%
Các Website khác - 31/05/2006

Miền Trung: Diện tích nuôi tôm sú mỗi năm giảm 20-30%

Ngày 30.5, Viện Nghiên cứu Thuỷ sản III cho biết, sau hơn 2 thập niên liên tục phát triển, từ đầu năm 2001 đến nay, nghề nuôi tôm sú tại các tỉnh miền Trung ngày càng sa sút do tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ cùng môi trường đất và nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Năm 2000 là thời điểm cực thịnh, khu vực miền Trung có đến gần 20.000ha ao đìa nuôi tôm sú, con số này hàng năm giảm từ 20-30% và hiện tại chỉ còn khoảng 6.000 - 7.000ha đang nuôi thả. Không ít cánh đồng tôm rộng hàng trăm hécta ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận đã hoá thành "cánh đồng chết", nhiều "làng tôm" ngày trước bây giờ là "làng nợ". B.C