Ngân hàng Nhà nước Hà Nội: Khen thưởng 42 đơn vị và cá nhân
Các Website khác - 08/05/2006

Ngân hàng Nhà nước Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 42 đơn vị và cá nhân

Ngày 6.5, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - GĐ Ngân hàng Nhà nước Hà Nội - cho biết, đến nay thành phố Hà Nội đã có một mạng lưới gồm 12 hội sở chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, NHTM cổ phần và hàng trăm chi nhánh cấp II, phòng giao dịch, các điểm giao dịch và 12 quỹ tín dụng.

Tính đến cuối năm 2005, các NHTM Hà Nội có giá trị tổng tài sản đạt 331.000 tỉ đồng, nguồn vốn huy động chiếm gần 40%, dư nợ cho vay chiếm 22% hệ thống ngân hàng toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động từ năm 2000 đến 2006, bình quân là 24%/năm. Tỉ lệ nợ xấu hiện nay chiếm 3% tổng dư nợ.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước đã biểu dương, khen thưởng 42 đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.

T.Huyền