Ngân hàng VN đầu tiên định giá tín nhiệm theo chuẩn quốc tế
Các Website khác - 06/05/2006

Ngân hàng VN đầu tiên định giá tín nhiệm theo chuẩn quốc tế

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) ngày 4.5 đã chính thức công bố hệ số tín nhiệm quốc tế của ngân hàng này do Moody's (tổ chức định giá tín nhiệm quốc gia cho VN) xếp hạng. Theo đó, xếp hạng tín nhiệm tiền gửi VND là Ba1, xếp hạng tín nhiệm bằng tiền gửi ngoại tệ là B1 (tương đương hệ số tín nhiệm quốc gia).

Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng tiền đồng: Ba1 và nhà phát hành bằng tiền gửi ngoại tệ: B1, tương đương hệ số tín nhiệm của một số ngân hàng thuộc các quốc gia có hệ số tín nhiệm quốc gia cao hơn VN (Trung Quốc...). B.H