Phải có 6 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản
Các Website khác - 17/10/2007
Với quy định mới, nhiều người kỳ vọng thị trường địa ốc sẽ ấm lên.

Theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Nghị định cũng quy định, đối với dự án khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Đối với dự án khu nhà ở thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên đã được phê duyệt.

Cá nhân đăng ký dịch vụ môi giới bất động sản phải có đủ các điều kiện sau: không phải là cán bộ, công chức nhà nước; có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản.

Ngoài ra, cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Minh Tuấn