Phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ ĐH Đảng và APEC
Các Website khác - 31/03/2006

Phải đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ ĐH Đảng và APEC

Tin từ Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) ngày 30.3: Để đảm bảo an toàn thông tin cũng như thông tin liên lạc phục vụ ĐH Đảng X và APEC, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá ra Chỉ thị 04/CT-BBCVT ngày 29.3: Các DN BCVT, Internet phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh hợp lý thiết bị và mạng lưới; bố trí đủ kênh luồng và dự phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, đảm bảo lưu thoát lưu lượng để không xảy ra tình trạng nghẽn mạng điện thoại.

Chỉ thị cũng yêu cầu CBCNV trong ngành phải nâng cao ý thức cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng mạng lưới BCVT và Internet để gửi và phát tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện có nội dung trái pháp luật.

Trong trường hợp dịch vụ thông tin truyền thông phục vụ Đại hội Đảng X và Hội nghị APEC bị tin tặc xâm nhập gây sự cố, các DN phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng đến việc truyền tin của các đại biểu, các hãng thông tấn và nhà báo tham dự và đưa tin.

A.X