Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi khi cổ phần hoá
Các Website khác - 02/12/2005
Về quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi khi cổ phần hoá

Chị Trần Thị Thuý hiện thường trú tại 114/5 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, TPHCM đại diện cho tập thể CB-CNV hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước hỏi: "Công ty chúng tôi tháng 12.2005 chính thức chuyển đổi từ DNNN sang Cty cổ phần (trong đó Nhà nước chiếm 51%). Theo quy định của pháp luật thì số dư của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được chia cho người lao động đang làm việc tại DN để mua cổ phần, nhưng Cty không chia cho người lao động mà giữ lại làm quỹ cho Cty khi đã chuyển sang cổ phần. Công ty làm như vậy đúng hay sai?".

Trả lời: Điều 15 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16.11.2004 quy định: "Số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được chia cho người lao động đang làm việc tại DN để mua cổ phần. Người lao động không phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập này".

Khoản 4, điều 10 thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24.11.2004 hướng dẫn Nghị định 187/2004/NĐ-CP quy định: "Số dư bằng tiền của quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi được chia cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của DN tại thời điểm quyết định cổ phần hoá để mua cổ phần. Giám đốc DN quyết định sự phân chia, sau khi đã thoả thuận với công đoàn".

Như vậy, Cty sử dụng số dư quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi để làm quỹ cho Cty khi đã chuyển sang cổ phần là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Bà có thể làm đơn kiến nghị đến Ban giám đốc Cty và công đoàn cơ sở Cty để được chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo thời gian thực tế bà đã làm việc trong Cty đó đến thời điểm có quyết định cổ phần hoá. Trường hợp Cty không giải quyết, bà làm đơn khiếu nại gửi đến cơ quan chủ quản của Cty.

Luật gia Nguyễn Thị Thu Hiền