Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt tại VN
Các Website khác - 24/03/2006

Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt tại VN

Ngày 23.3, Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội. Văn phòng sẽ khảo sát thị trường và hợp tác làm việc với các Cty bảo hiểm khác, chuẩn bị các công việc để thành lập Cty tại VN.

Cty TNHH bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc là một trong những Cty lớn của Tập đoàn Hanwha - tập đoàn kinh tế lớn thứ 5 Hàn Quốc.

NG.Đ