Lấy ý kiến về điều chỉnh giá điện: Ngày càng có ít người tham gia
Các Website khác - 24/03/2006

Lấy ý kiến về điều chỉnh giá điện:
Ngày càng có ít người tham gia

Sau gần 10 ngày công khai lấy ý kiến người dân về các phương án điều chỉnh giá điện, đến chiều tối ngày 23.3, mới có khoảng 1.990 lượt người tham gia bình chọn trên website www.moi.gov.vn của Bộ Công nghiệp.

Phương án chỉ điều chỉnh tăng 35% đối với các bậc thang điện sinh hoạt trên 100kWh vẫn được đa số người tham gia đồng tình, chiếm tỉ lệ cao nhất: 38,47%.

Bình Nguyên