Thanh tra Công ty bán hàng đa cấp Sinh Lợi
Các Website khác - 24/03/2006

Sở Thương mại TP HCM cho biết, đã lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật của Công ty Sinh Lợi, nhằm kiểm tra tình hình kinh doanh, giới thiệu hàng hóa, tổ chức tuyên truyền, tập huấn của đơn vị này, nhất là khâu tuyển dụng nhân viên tham gia mạng lưới phân phối sản phẩm.

Cũng trong khuôn khổ đợt thanh tra này, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên của những người tham gia mạng lưới phân phối hàng trong công ty này (nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, quận 4). Trong đó, đáng chú ý là các cá nhân người nước ngoài. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra tính hợp pháp trong lưu thông hàng hóa, quy chế ghi nhãn hàng hóa... cùng với việc quảng cáo, tờ rơi, nội dung giới thiệu tác dụng chữa bệnh của sản phẩm.

Theo ghi nhận của Đoàn thanh tra ban đầu cho thấy, Sinh Lợi đã có dấu hiệu vi phạm các cam kết về tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thùy