Chi 280 tỉ đồng để khôi phục, nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam
Các Website khác - 19/11/2005

Chi 280 tỉ đồng để khôi phục, nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

Ngày 18.11, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại công văn số 6707/VPCP-KTTH xét đề nghị của Bộ KHĐT về việc giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 với nội dung như sau: Giao chỉ tiêu thuộc kế hoạch năm 2006 theo đúng Nghị quyết Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ tám đã thông qua, trong đó vốn để đầu tư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam là 280 tỉ đồng.

S.Đà