TPHCM: Cấp 1.600 thẻ ưu tiên cho các doanh nghiệp
Các Website khác - 16/02/2006

TPHCM: Cấp 1.600 thẻ ưu tiên cho các doanh nghiệp

Tin từ Cục Hải quan TP ngày 15.2 cho hay: Sau 1 tháng rưỡi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan và Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Cục Hải quan thành phố đã cấp hơn 1.600 thẻ ưu tiên cho các doanh nghiệp. Nhằm đơn giản hoá thủ tục, Hải quan thành phố cũng đã miễn kiểm tra cho hơn 80% số tờ khai hàng hoá.

P.K