Trà Vinh: Đất làm muối bị thu hẹp
Các Website khác - 29/11/2005

Trà Vinh: Đất làm muối bị thu hẹp

Hiện nay, toàn tỉnh còn khoảng gần 250ha đất làm muối, tập trung ở huyện Duyên Hải, thu hẹp gần 70% so với 2 năm trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là do giá muối không ổn định, nên nhiều hộ diêm dân phải phá bỏ ruộng muối chuyển sang nuôi tôm sú.

Tỉnh đã quyết định đầu tư gần 1 tỉ đồng nạo vét các kênh thuỷ lợi dẫn nước biển vào ruộng muối, mua sắm thiết bị dùng để sản xuất, nhà kho chứa muối.

T.Đ