Thủ tướng có ý kiến về đầu tư khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam
Các Website khác - 29/11/2005

Thủ tướng có ý kiến về đầu tư khai thác mỏ sắt lớn nhất Việt Nam

Ngày 28.11, VPCP có thông báo 218/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng sắt giai đoạn đến năm 2010, có xét đến năm 2020 và các dự án đầu tư mỏ sắt Thạch Khê, nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo hình thức đầu tư dự án này với phương án chủ đạo là đầu tư trong nước, do TCty Thép VN chủ trì, phối hợp với TCty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh, cùng với sự tham gia của một số doanh nghiệp trong nước khác có năng lực về vốn hoặc kinh nghiệm khai thác mỏ thực hiện.

Trong trường hợp phải gắn kết với việc hợp tác đầu tư đồng bộ với dự án nhà máy thép liên hợp tại Hà Tĩnh, chấp nhận phương án liên doanh đầu tư trực tiếp nước ngoài dự án mỏ sắt Thạch Khê, nhưng phía VN phải giữ cổ phần chi phối.

C.Tùng