Xây dựng khu thương mại VN tại Quảng Tây
Các Website khác - 12/08/2005

Xây dựng khu thương mại VN tại Quảng Tây

"Khu Thương mại VN" tại Quảng Tây (Trung Quốc) có quy mô 40.000m2 đặt tại TP.Nam Ninh đang được Bộ Thương mại VN kêu gọi các DN trong nước đầu tư. Khu thương mại này nằm trong Khu liên lạc ASEAN + 2 (10 nước ASEAN + Hàn Quốc, Nhật Bản) nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư 25 triệu USD, gồm các khu trung tâm xúc tiến đầu tư, nhà ở, chung cư, văn phòng, khu thương mại... Thời gian thuê đất 70 năm, trả tiền thuê đất 1 lần cho tổng số 40.000m2. Các DN có năng lực đăng ký với Bộ Thương mại trước ngày 19.8.2005. Đ.C