800 vụ xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm
Các Website khác - 04/12/2007

Theo đó, số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm hơn 50% tổng số vụ phạm tội xâm hại trẻ em. Đặc biệt, một số năm gần đây đã xuất hiện một số vụ phạm tội xâm hại tình dục trẻ em do đối tượng là người nước ngoài thực hiện. Những đối tượng này thường lợi dụng danh nghĩa du lịch để tiến hành dụ dỗ, lừa gạt hoặc ép buộc trẻ em tham gia các hành vi tình dục ngoài ý muốn, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế.

Hội thảo khu vực về ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra từ 3-7/12/2007. Hội thảo sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em và các biện pháp, phương pháp phát hiện, điều tra xử lý, qua đó nâng cao nhận thức cũng như khả năng tác nghiệp trong lĩnh vực phòng chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em. 

Hải Phong