Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim (?!)
Các Website khác - 03/06/2006
Cả một "đàn voi" đã chui qua lỗ kim (?!)

"Lỗ kim 4": Thẩm định các "thẩm định" của Kho bạc Nhà nước...
Việc quản lý các nguồn vốn đầu tư vẫn mang tiếng là do "năm cha, ba mẹ"; do không có người chịu trách nhiệm chính nên dẫn đến thất thoát, vụ PMU18 là một điển hình.

Quốc lộ 2 - đoạn do Công ty
Hoa Việt thi công.

Thực ra những ai từng liên quan ít nhiều đến việc sử dụng tiền ngân sách đều hiểu: Một cơ quan thật sự có toàn quyền, có khả năng kiểm tra, kiểm soát tất cả các nguồn chi tiêu ngân sách, trong đó có nguồn vốn đầu tư, ODA, đó là Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Trong bài báo "Những mánh khoé moi tiền nhà nước trong xây dựng cơ bản" đăng trên báo Nhân Dân 4 kỳ cách đây 10 năm, tôi đã từng kiến nghị: Muốn lành mạnh hoạt động tài chính trong các dự án đầu tư cần phải tập trung đầu tư, lành mạnh hoá cơ quan này. Chỉ cần lành mạnh cơ quan cấp phát tiền là có thể làm chủ được tình hình, loại bỏ dần tham nhũng.

Tôi đã đọc và thẩm định lại nhiều văn bản đề nghị thanh toán khối lượng của các nhà thầu thi công đã qua tay KBNN thẩm định; tôi đã chứng kiến nhiều gạch xoá bằng bút chì chỉ ra những khoản đề nghị thanh toán sai chế độ bị chỉnh sửa, để thấy KBNN là cơ quan không "đại khái, mù mờ" trong việc duyệt chi từng đồng ngân sách. Tất cả các khoản chi ngân sách đều qua KBNN.

Do vậy tôi thật sự sửng sốt khi thấy các cơ quan điều tra đưa ra thông tin: Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng đã rút ra hàng triệu USD từ các dự án đầu tư của ngành giao thông vận tải? Vậy điều gì ẩn khuất trong vụ án PMU18 về các khoản chi tiêu chắc chắn KBNN không thể không liên đới chịu trách nhiệm(?!). Những điều mờ ám này đã thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về cơ cấu tổ chức của cơ quan KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.

QĐ 235/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của KBNN. Tuy nhiên, Quyết định 235 lại chỉ giao quyền mà không hề có một quy định về một trách nhiệm hành chính, hình sự nào nếu lạm quyền hoặc tiếm quyền(?!). Trong khi đó, nhiều ngành không được đụng đến tiền, ngoài quy định về quyền hạn còn có ghi rõ trách nhiệm hành chính, hình sự, cụ thể...

Theo Quyết định 235, KBNN có 17 nhiệm vụ và quyền hạn. Mục b, khoản 4, điều 2 trong phần quyền hạn quy định: "Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật"; tại khoản 6 của điều 2 quy định cụ thể hơn: "KBNN có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình"(?!).

Theo chúng tôi, các cơ quan điều tra cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của KBNN đối với những khoản tiền chi sai nguyên tắc tại Ban quản lý dự án PMU18 và nhiều dự án khác đang được các cơ quan pháp luật xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự? KBNN không chỉ có quyền mà còn phải chịu trách nhiệm hành chính, hình sự đối với những khoản tiền Nhà nước giao cho: Thu, quản lý, giữ và chi! Những người được giao giữ tiền mà không phải chịu trách nhiệm hình sự thì đó quả là điều nguy hiểm(?!).

(còn tiếp)

Phạm Viết Đào