Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng
Các Website khác - 23/03/2006
Hỏi: Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 68 của Luật Xây dựng năm 2003 thì người xin cấp phép xây dựng được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Quyền của người xin cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau đây:

- Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;

- Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

- Sau thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc không quá 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì được khởi công công trình xây dựng nếu đã có đủ các điều kiện: Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thỏa thuận; có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt; có hợp đồng xây dựng; có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình; có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng; đối với khu đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô phải xây dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình.

2. Nghĩa vụ của người xin cấp giấy phép xây dựng

- Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng;

- Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 7 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

- Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng; khi có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

----------------

Thời hiệu yêu cầu thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án

Hỏi: Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu yêu cầu thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 383 Bộ luật Dân sự về thời hiệu yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án, thì:

1. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền ra quyết định thi hành bản án, quyết định đó.

Trong trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định của Tòa án thì thời hạn ba năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn; đối với bản án, quyết định của Tòa án thi hành theo định kỳ thì thời hạn ba năm được áp dụng cho từng định kỳ, tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

2. Trong trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng đó không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án; đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 286 và Điều 307 của BLDS thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn, tạm đình chỉ thi hành án.

----------------

Không có hộ khẩu có được cấp sổ đỏ?

Hỏi: Người chưa có hộ khẩu nhưng có việc làm ổn định và đang thuê nhà của Nhà nước tại Hà Nội có thể mua nhà và được cấp sổ đỏ có đúng không? Nếu được thì thủ tục ra sao?

Trả lời: Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã nhận chuyển nhượng hoặc được tặng, cho quyền thuê nhà ở (hợp đồng thuê nhà ở) thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và nhà đất) quản lý, cho thuê (kể cả nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao) được xem xét bán nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tại điều 1 Quyết định số 212/2005/QĐ-UB ngày 9-12-2005 bổ sung khoản 3 và 4, điều 4 của quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Có việc làm ổn định tại Hà Nội theo quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động; được tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng lao động xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin mua nhà ở).

- Không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thủ tục hồ sơ xin mua nhà ở đối với người chưa có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội:

- 02 đơn mua nhà (theo mẫu).

- 02 bản sao hộ khẩu (có chữ ký và tên người đối chiếu bản chính khi tiếp nhận hồ sơ); giấy xác nhận hộ khẩu tập thể đối với sĩ quan, công nhân viên quốc phòng tại ngũ được phân phối nhà.

- 02 bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ và chồng chủ hợp đồng thuê nhà.

- Hợp đồng thuê nhà (bản chính + 02 bản photo); quyết định phân nhà hoặc xác nhận phân phối nhà của cơ quan.

- Giấy xác nhận năm công tác theo Quyết định số 64/1998/QĐ- TTg ngày 21-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ của các thành viên trong hợp đồng thuê nhà (hoặc trong cùng hộ khẩu tại nơi có nhà bán) (bản chính).

- Giấy xác nhận chính sách người có công được hỗ trợ tiền sử dụng đất (nếu có) khi mua nhà theo Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ (bản chính).

- Giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị quản lý lao động về việc người xin mua nhà ở hiện đang công tác hoặc lao động, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội 03 năm trở lên (tính đến thời điểm xin mua nhà ở), kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản sao sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (còn thời hạn) hoặc giấy xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú về việc không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của bản án hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

------------------------

Trợ cấp thai sản cho người lao động khi đã nghỉ việc?

Hỏi: Tôi công tác tại một công ty TNHH từ tháng 8-2002 và tháng 1-2003, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên đến hết tháng 4-2004 thì ngừng. Tôi làm việc đến 15-6-2004 và tháng 8-2004 thì sinh con. Xin hỏi, tôi chỉ được tham gia bảo hiểm xã hội đến hết tháng 4-2004 thì tôi có được hưởng chế độ sinh con hay không? Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi từ tháng 4 đến tháng 6-2004 thì công ty có vi phạm pháp luật không? Tôi cần phải làm những thủ tục gì để được hưởng chế độ bảo hiểm?

Trả lời: Công ty không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội) cho người lao động là đã vi phạm pháp luật về lao động và bạn có thể yêu cầu công ty TNHH truy nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 4-2004.

Do trong thư bạn không nói rõ thời điểm 15-6-2004 bạn thôi việc ở công ty TNHH hay chỉ nghỉ phép, nghỉ trước thai sản... nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm việc tại công ty TNHH nên chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn chung như sau:

- Trường hợp từ 15-6-2004, bạn nghỉ phép, nghỉ trước thai sản... đến tháng 8-2004 thì sinh con, sau đó vẫn tiếp tục làm việc tại công ty TNHH: sau khi công ty truy nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 4-2004 đến nay, bạn nộp lại bản sao giấy khai sinh của con bạn để công ty làm hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp thai sản.

- Trường hợp từ 15-4-2004, bạn thôi việc tại công ty TNHH: khi nghỉ việc, ngừng đóng bảo hiểm xã hội, bạn được bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (thông qua sổ bảo hiểm xã hội) để tiếp tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội khi có điều kiện (có việc làm). Khi hết tuổi lao động, bạn sẽ được cộng dồn các giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội để xét hưởng lương hưu. Nếu muốn nhận trợ cấp một lần thì phải chờ đủ 06 tháng (sau khi nghỉ việc). Nếu không có việc làm mới để tiếp tục nộp bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng trợ cấp. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 01 tháng lương nộp bảo hiểm xã hội bình quân.

Trợ cấp thai sản là loại trợ cấp trả thay cho tiền lương (04 tháng hưởng nguyên lương – mức lương của tháng trước khi nghỉ thai sản và một tháng lương trợ cấp bảo hiểm xã hội). Điều lệ bảo hiểm xã hội quy định điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản là phải đang tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, trường hợp bạn sinh con (tháng 8-2004) sau khi đã nghỉ việc tại công ty TNHH (15-6-2004) thì không được hưởng trợ cấp thai sản.

Tổng hợp