Trợ cấp xã hội cho người cao tuổi
Các Website khác - 09/01/2006
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết, theo thông tư mới nhất của cơ quan chức năng, người cao tuổi được trợ cấp xã hội như thế nào?
Trần Văn Bảo
(Hà Tây)

Trả lời: Theo Thông tư số 30/TT-BLÐTBXH ngày 21-10-2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì:

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, từ 60 tuổi trở lên, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, hoặc được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Nhà nước quản lý từ nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, người được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội còn được hưởng trợ cấp về tư trang, vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày, thuốc chữa bệnh thông thường và mai táng phí khi chết.

- Người cao tuổi tàn tật, gia đình thuộc diện nghèo được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

- Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được cấp miễn phí thẻ BHYT hoặc khám, chữa bệnh miễn phí theo cơ chế thực thanh thực chi tại cơ sở y tế. Nếu người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

- Người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không còn người phụng dưỡng, hoặc còn người phụng dưỡng, nhưng người đó không đủ khả năng để phụng dưỡng, không có nguồn thu nhập, thì được xem xét hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng từ ngân sách địa phương.

- Mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng (do cấp xã, phường, thị trấn quản lý), thấp nhất là 65.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội thấp nhất là 140.000 đồng/người/tháng (nếu người hưởng trợ cấp bị bệnh tâm thần mãn tính thì mức trợ cấp thấp nhất là 160.000 đồng/người/tháng).

- Ngoài chế độ trợ cấp xã hội, người cao tuổi được miễn các khoản đóng góp cho hoạt động hội như: Quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ xã hội từ thiện và các khoản đóng góp khác tại địa phương nơi người cao tuổi cư trú, trừ khi người cao tuổi tự nguyện tham gia.

Luật sư Kim Nga

Mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng

Hỏi: Ðề nghị báo cho biết mức trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng?

Bùi Thị Minh (Thanh Hóa)

Trả lời: Theo Nghị định số 147/2005/NÐ-CP ngày 30-11-2005 của Chính phủ, thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 355.000 đồng.

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ: 20 lần mức chuẩn; chi phí báo tử: 1.000.000 đồng.

- Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995: 20 lần mức chuẩn; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng: 20 lần mức chuẩn.

- Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%: Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%: 4 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%: 6 lần mức chuẩn; suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%: 8 lần mức chuẩn.

- Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày: Thời gian bị địch bắt tù dưới một năm: 500.000 đồng; thời gian bị địch bắt tù từ một năm đến dưới ba năm: 1.000.000 đồng; thời gian bị địch bắt tù từ ba năm đến dưới 5 năm: 1.500.000 đồng; thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm: 2.000.000 đồng; thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên: 2.500.000 đồng.

- Người hoạt động kháng chiến, trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến: 120/1 thâm niên.

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến: 1.000.000 đồng.

- Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 1-1-1995: Thân nhân của cán bộ lão thành cách mạng: 2.000.000 đồng; thân nhân của cán bộ tiền khởi nghĩa: 1.500.000 đồng; thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: 1.000.000 đồng; thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương 1.000.000 đồng.

- Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại nhà trường: Cơ sở giáo dục mầm non: 200.000 đồng; cơ sở giáo dục phổ thông: 250.000 đồng; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc: 300.000 đồng.

- Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung.

- Mai táng phí: Mức trợ cấp theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Luật sư Kim Nga