Tư vấn phòng chống HIV/AIDS cho hàng nghìn đối tượng
Các Website khác - 07/08/2004

Hà Nội (TTXVN) - Sau 2 năm triển khai tại các tỉnh Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS đã tư vấn trực tiếp cho hơn 5.400 đối tượng, đồng thời mở rộng tư vấn tại cộng đồng và qua điện thoại cho hàng nghìn đối tượng về cách phòng chống và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS.

Dự án cũng đã tiến hành nâng cấp 34 phòng tư vấn, tiếp cận gần 6.000 đối tượng mại dâm tại các nhà hàng để phân phát tờ rơi và bao cao su, đồng thời phân phát tại cộng đồng 125.500 bao cao su và 103.000 tờ rơi về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Với mục tiêu là thay đổi hành vi phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS của vị thành niên, thanh niên và cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông, bước đầu dự án đã nâng cao nhận thức và ý thức chia sẻ của cộng đồng trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

Dự án do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và Bộ Y tế phối hợp thực hiện./.