Chết vẫn còn yêu
Các Website khác - 27/06/2006
THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY
Chết vẫn còn yêu

Eternal Image Inc., một công ty sản xuất quan tài và bình đựng tro hoả táng ở Mỹ, đã ký một hợp đồng đặc biệt trong nhiều năm với Liên đoàn Bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ: Công ty này sẽ được phép sử dụng tên và biểu tượng của tất cả 30 đội bóng thuộc liên đoàn cho dòng sản phẩm quan tài và bình đựng mới của mình. Công ty cho rằng, như vậy, ngay cả khi đã qua đời, những người mê bóng rổ vẫn có cơ hội ủng hộ đội bóng của họ. Sản phẩm mới sẽ được bán ra năm tới, với giá từ 600 đến 3.500USD. M.Y (Reuters)