Công chức chạy trốn
Các Website khác - 24/03/2006
Công chức chạy trốn

(Reuters) Một công chức Canada, do buồn chán các công việc hành chính giấy tờ quan liêu suốt 10 năm qua, đã lên mạng lập một website (savebureaucrat.com) kêu gọi mọi người quyên góp cho anh ta 1 triệu dollar Canada để anh ta có thể bỏ việc "và làm điều gì đó khác biệt trong cuộc sống của tôi và của mọi người". Cho đến sáng 22.3, mới chỉ có 5 người thông cảm và gửi cho anh ta 59,26 dollar Canada. M.Y.U