Cứu tổng thống
Các Website khác - 20/03/2006
TT Arroyo và tướng Senga
Bà Tổng thống (TT) Philippines Gloria Macapagal Arroyo thời gian qua phải vất vả chống đỡ âm mưu của phe đối lập và một số tướng lĩnh quân đội quyết lật đổ bà.

Cái cớ của họ là bà Arroyo đã có dấu hiệu gian lận trong cuộc bầu cử TT năm ngoái. Ý đồ dùng Quốc hội phế truất bà đã thất bại và phe cánh người hùng trong quân đội nhảy vào cuộc, mưu toan làm đảo chính quân sự. Nhưng âm mưu này cũng không thành và thất bại ở phút chót.

Người có công cứu TT Arroyo tránh được thảm họa là tướng Generoso Senga, Tham mưu trưởng quân đội Philippines. Giờ đây khi tình hình tạm lắng dịu, viên tướng này mới tiết lộ “công trạng” của mình. Ngày 14-3, tướng Senga kể với giới báo chí ông đã được một số tướng lĩnh vận động quay lưng với bà Arroyo cũng là tổng tham mưu trưởng quân đội, để tham gia nhóm sĩ quan đảo chính lật đổ TT. Trong đó có tướng Danilo Lim, chỉ huy lực lượng đặc biệt và đại tá Querulrin của lực lượng lính thủy đánh bộ, đã gặp riêng ông tha thiết vận động “sẽ đãi ngộ xứng đáng”. Nhưng ông đã từ chối. Ông nói: “Chúng tôi không thể tham gia nhóm đó. Chúng tôi không được huấn luyện để làm việc đó. Tôi đã nói với 2 viên sĩ quan: Nếu các anh tổ chức tuần hành trên đường phố, tôi sẽ ra lệnh trở về doanh trại. Nếu không tuân lệnh, tôi sẽ sử dụng vũ lực bắt các anh phải phục tùng”.

Cuộc bày mưu tính kế của nhóm sĩ quan mưu làm phản diễn ra suốt đêm 23-2. Họ định kích động quần chúng biểu tình vào ngày 25-2, có sự tham gia của cựu TT Corazon Aquino. Đêm đó, tướng Senga cũng ra lệnh cấm manh động đối với các chỉ huy 4 quân chủng lục quân, không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ. Tướng Senga thừa nhận, sáng 24-2, sau khi kết thúc cuộc họp của nhóm làm phản, ông chưa dám tiết lộ quan điểm của mình. Ngay như tuần qua, ông còn phát biểu qua website của quân đội: “Chúng tôi sẽ không chịu ép buộc phải trung thành với bất cứ cá nhân nào mà chỉ trung thành với tổ quốc”. Về tình hình hiện nay, ông nói: “Chắc chắn họ đang tìm cách tập hợp lại lực lượng. Tôi sẽ làm mọi việc để ngăn chặn”.

T. TÙNG