Hàn Quốc hướng tới hỗ trợ các cặp vợ chồng quốc tế
Các Website khác - 26/05/2006
Hàn Quốc hướng tới hỗ trợ các cặp vợ chồng quốc tế

Ngày 25.5, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2006, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố kế hoạch nhằm giúp đỡ những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc tại khu vực nông thôn. Kế hoạch này sẽ giúp những phụ nữ nước ngoài hoà nhập với cộng đồng nông thôn Hàn Quốc, thông qua hình thức huấn luyện ngôn ngữ, học nội trợ, tìm hiểu phong tục tập quán, Giảm gánh nặng tài chính cho những gia đình thu nhập thấp... Ngoài ra, con em của những gia đình này sẽ được tham gia những khoá học nhằm hoà nhập cộng đồng. A.P