VN học kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ
Các Website khác - 29/11/2005
VN học kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ

"VN sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ khi có đủ điều kiện" - Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng cho biết tại Hội thảo "Các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ và kinh nghiệm tham gia của các nước", do Bộ Ngoại giao tổ chức tại HN hôm 28.11, với sự tham dự của Thiếu tướng Robert Gordon - Trưởng đoàn chuyên gia vụ các hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ.

Hội thảo nhằm chuẩn bị và tạo điều kiện cho VN ứng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) khoá 2008-2009 và giúp VN hiểu rõ bản chất của các hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ.

HĐBA LHQ được trao trọng trách là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. HĐBA thường xuyên đưa ra các quyết sách liên quan đến việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, trong đó có việc thông qua nghị quyết thành lập các lực lượng gìn giữ hoà bình (PKO). Hoạt động gìn giữ hoà bình ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp chấm dứt xung đột, xây dựng hoà bình thông qua việc triển khai các lực lượng do các nước thành viên đóng góp, đặt dưới sự chỉ huy của LHQ. TR.M