VN đăng cai tổ chức cuộc thi HH Châu Á 2008
Các Website khác - 26/10/2007
Ngày 25/10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2008 tại Việt Nam.


Hương Giang (VN) và thí sinh của Ấn Độ trong cuộc thi HH Châu Á 2007

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2008 thành công, an toàn và theo đúng quy định hiện hành.

Tapchilamdep.com ( NL )