Phí môi giới XKLĐ sang Brunei không quá 350 USD/người
Các Website khác - 16/10/2007

Cục QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp khi đưa được trên 100 người đi phải cử cán bộ sang quản lý lao động. Trường hợp số lượng lao động chưa tới 100, các doanh nghiệp phải phối hợp để cử 1 cán bộ đại diện sang quản lý lao động và cung cấp đủ thông tin, giao đủ thẩm quyền cho đại diện đó. Việc cử cán bộ đại diện cần báo cáo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei và Cục QLLĐNN.

 

Về các điều kiện làm việc được quy định chung như sau: Giờ làm việc là 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, làm thêm giờ được hưởng tiền làm thêm theo quy định của Chính phủ Brunei. Chỗ ở cho người lao động được chủ sử dụng lao động cung cấp miễn phí.

 

Phí dịch vụ cho doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với chi phí đặt cọc cho Chính phủ Brunei khi người sử dụng lao động làm thủ tục xin giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài do chủ sử dụng lao động chịu. Hiện nay đang là 900 đô la Brunei (B$) đối với lao động Việt Nam và 600 B$ đối với một số nước khác. (1 B$ tương đương với 10.000 VNĐ).

 

Trường hợp chủ sử dụng lao động trả tiền lương cho người lao động cao, các điều kiện khác tốt và yêu cầu người lao động nộp 300 B$, doanh nghiệp phải báo cáo Cục QLLĐNN để xem xét cụ thể và chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng ý của Cục.

 

Công văn này cũng quy định mức lương tối thiểu mà lao động Việt Nam sẽ được nhận đối với từng ngành nghề. Cụ thể là đối với lao động xây dựng, mức lương cơ bản đối với lao động không nghề không thấp hơn 16 B$/ngày; với lao động có nghề là 18 B$/ngày trở lên.

 

Đối với lao động nghề may, mức lương cơ bản không dưới 250 B$/tháng. Lao động dịch vụ có mức lương cơ bản không thấp hơn 300 B$/tháng. Mức lương cơ bản của lao động nông nghiệp tối thiểu 300 B$/tháng. Giúp việc gia đình cũng có mức lương cơ bản từ 300 B$/tháng trở lên.

 

Ngoài ra, người lao động trong các nghề may, dịch vụ, nông nghiệp và giúp việc gia đình còn được chủ sử dụng cung cấp 3 bữa ăn miễn phí hoặc trợ cấp tiền ăn.

 

Lan Hương