43/47 xã ở Đà Nẵng phát hiện người nhiễm HIV
Các Website khác - 06/05/2004

(VietNamNet) - Theo Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS TP. Đà Nẵng, đến nay trên địa bàn đã có 43/47 xã, phường phát hiện người nhiễm HIV. Đáng lo là người nhiễm HIV ở đây đang trẻ hóa

Các bạn trẻ Đà Nẵng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho giới tài xế lái xe đường dài.

Điều đáng quan ngại là HIV có xu hướng dịch chuyển từ nhóm 40 - 49 tuổi sang nhóm 30 - 39 tuổi và 20 - 29 tuổi.

Nếu độ tuổi chủ yếu của người nhiễm HIV trước năm 2000 là nhóm lớn tuổi, với tỉ lệ 49% trên 40 tuổi thì nay đối tượng nhiễm mới của TP xuất hiện chủ yếu trong nhóm dưới 29 tuổi. Cụ thể, đến năm 2001, đối tượng này chiếm tỉ lệ 57,5%; năm 2002 tăng lên 60,2% và năm 2003 đã là 72,8%.

Dịch HIV trong các đối tượng nhiễm của TP. Đà Nẵng vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm nghiện chích ma túy, chiếm 73%. Thành phố này chỉ còn 4 xã, phường chưa phát hiện có người nhiễm HIV là Hòa Xuân, Hòa Sơn, Hòa Liên và Nại Hiên Đông.

  • Hải Châu