Các nước đông Á - Thái Bình Dương cam kết hành động mạnh mẽ vì trẻ em
Các Website khác - 24/03/2006
Hội nghị tư vấn khu vực Đông Á- Thái Bình Dương về trẻ em và HIV/AIDS họp tại Hà Nội chiều nay đã kết thúc, với cam kết hành động mạnh mẽ hơn nữa của các nước trong khu vực trước đại dịch HIV/AIDS.

Tại Đông Á- Thái Bình Dương, đến cuối năm 2005 có:
- Khoảng 450 nghìn trẻ em trong khu vực bị mất cha hoặc mẹ, hoặc mất cả cha lẫn mẹ do AIDS.

- Hàng trăm nghìn trẻ em khác phải sống với cha mẹ luôn đau ốm hoặc sắp chết.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, cho biết đại biểu các nước, trong đó có Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin, nghiên cứu nhằm đối phó với HIV/AIDS.

“Lời kêu gọi hành động từ Hà Nội” khẳng định sự ủng hộ đối với Sáng kiến tiếp cận toàn cầu đưa ra tại cuộc họp các nước G8 trong năm 2005, và các hội nghị thượng đỉnh thế giới gần đây đưa ra nhằm giúp các nạn nhân tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS.

Lời kêu gọi cũng nhấn mạnh việc các quốc gia trong khu vực tán thành nguyên tắc “Ba Một”- một khung hành động, một cơ quan điều phối và một hệ thống giám sát đánh giá.

Trong giai đoạn 2001-2007, Việt Nam đã được các nhà tài trợ cam kết viện trợ khoảng 185 triệu USD phòng chống HIV/AIDS, triển khai tại 50/64 tỉnh, thành phố.
Theo báo cáo của
Chính phủ Việt Nam)

Điều này sẽ giúp thực hiện hiệu quả các biện pháp đối phó với HIV/AIDS.

Trong ba ngày họp, hơn 200 đại biểu, trong đó có 18 đại biểu là trẻ em từ bảy quốc gia trong khu vực Đông Á- Thái Bình Dương, tham dự nhiều cuộc thảo luận về các hành động khẩn cấp cần thiết nhằm ngăn chặn việc lây truyền HIV/AIDS, cách thức giảm tác hại của HIV/AIDS đối với trẻ em và thanh niên trong khu vực.

Ban tổ chức Hội nghị đã đề nghị Chính phủ Việt Nam đưa Lời kêu gọi hành động tại Hà Nội vào nội dung của phiên họp tới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

VĂN CHÚC