Các nước Đông Âu và Liên Xô cũ có tốc độ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới
Các Website khác - 19/02/2004
(AFP) Các nước Đông Âu và Liên Xô cũ có tốc độ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới. Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu đầu tiên về HIV/AIDS ở khu vực này kể từ năm 1991, do Chương trình Phát triển LHQ công bố ngày 17.2 tại Mátxcơva. Theo báo cáo này, cứ 100 người lớn sống tại các thành phố ở Đông Âu hoặc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), có một người mang virus HIV gây bệnh AIDS và phần lớn những người nhiễm HIV là do tiêm chích ma túy. LHQ cảnh báo với tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS như hiện nay, mức tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia trong khu vực có thể bị giảm 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). TR.M