Châu Phi: Nghèo đói và AIDS là những trở ngại lớn nhất
Các Website khác - 21/06/2005

Theo ông Prega Ramsamy, thư ký điều hành của SADC cho biết, nghèo đói và đại dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục là những trở ngại lớn cho sự phát triển của đại lục đen châu Phi.

 Tuy nhiên, trong bản báo cáo thường niên năm 2003-2004 của SADC, ông Ramsamy vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của các quốc gia thành viên SADC trong việc tiếp tục duy trì, đẩy mạnh những chiến lược chống nghèo đói cũng như phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Về mặt xoá nghèo, các quốc gia thành viên đã tiếp tục củng cố và phát huy các chương trình xoá đói giảm nghèo cả theo khung chương trình PRSP do Ngân hàng thế giới hỗ trợ, cả theo các chương trình xoá nghèo trên diện rộng toàn quốc.

Ông Ramsamy cho biết: "Chúng tôi đã đưa kế hoạch công tác về HIV/AIDS thành một nhiệm vụ kế tiếp sau khi thực thi khung chương triìh chiến lược phòng chống HIV/AIDS của SADC, chương trình hành động từ năm 2003-2007 và Tuyên bố Maseru về việc phòng chống HIV/AIDS".

Theo ông thì tổ chức SADC của ông luôn chú trọng mục tiêu chính là hỗ trợ phát triển toàn khu vực để đẩy nhanh tiến độ xoá nghèo, hướng tới đích cuối cùng là diệt trừ tận gốc "giặc nghèo, giặc đói" trên toàn châu lục.

Ông cũng nói, các chiến lược của SADC, tổ chức RISDP và Kế hoạch trình bày chiến lược cho các cơ quan chức năng (Strategic Indicative Plan for Organ – SIPO) đã được tiến hành trong quá trình thực hiện khung chương trình đã dự kiến.

Ông Ramsamy cho rằng, sự phát triển đáng ghi nhận của một khu vực chỉ được tính nếu vùng đó duy trì được tốc độ phát triển kinh tế ở mức khả quan.

Ở Châu Phi, tốc độ phát triển kinh tế trung bình năm 2003 là 3.2%, tương đương với mức phát triển của năm 2002. Nhưng trong năm 2004, kinh tế của các quốc gia thuộc SADC đã vào khoảng từ 3,5 đến 4%.

Theo dự đoán của ông Ramsamy trong năm nay, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới vẫn đang tiếp tục sẽ tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế châu Phi.

Thêm vào đó, với nhịp độ phát triển tương đối đều đặn và ổn định, nhất định châu Phi sẽ thu hút được ngày càng nhiều lượng vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực còn nhiều tiềm năng chưa khai thác này.

 

Dương Kim Thoa dịch từ

http://www.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20050620&i=Poverty_HIVAIDS_major_obstacles_in_Africa