Triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tại Nam Trung Quốc
Các Website khác - 21/06/2005

Một chương trình phòng chống HIV/AIDS đang được mở rộng tới về phía Nam Trung Quốc sau khi đã được thực hiện tại năm tỉnh ở miền trung và miền đông của nước này. Hôm thứ tư vừa qua (15/6), tại khu vực tự trị Guangxi Zhuang (Quảng Tây Trang) đã triển khai dự án hỗ trợ chiến lược sơ đồ phòng chống AIDS tại Trung Quốc.

 Dự án có thời gian ba năm này là kết quả của sự kết hợp giữa chính phủ Trung Quốc, Chương trình hợp tác Liên hợp quốc về HIV/AIDS và Ban phát triển quốc tế của Anh. Nauy và Anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính với khoảng 10 triệu đô la Mỹ.

Mục tiêu của dự án chính là nâng cao năng lực của Trung Quốc trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Các quan chức tham dự cũng hy vọng, việc tiến hành dự án sẽ giúp đất nước hơn một tỉ dân này đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về việc kiểm soát căn bệnh thế kỷ. 

Việc triển khai dự án đã chứng tỏ những hỗ trợ quốc tế dành cho Trung Quốc trong chiến dịch phòng chống đại dịch HIV/AIDS. Hiện tại, chương trình đã được tiến hành trên 31 tỉnh thành, các đô thị và các vùng tự trị của Trung Quốc.

Dương Kim Thoa dịch từ

http://news.xinhuanet.com/english/2005-06/16/content_3092930.htm