Đà Nẵng triệt phá 24 tụ điểm ma tuý, mại dâm
Các Website khác - 26/02/2004

(VietNamNet) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm TP. Đà Nẵng, trong năm 2003, các cơ quan chức năng địa phương đã triệt phá 7 tụ điểm về ma tuý và 17 ổ chứa gái mại dâm.

Sinh viên Đà Nẵng tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

Năm 2003, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động ngày càng sâu rộng, thành phố cũng đã có nhiều biện pháp xử lý kiên quyết nhằm ngăn chặn tệ nạn ma tuý. Các cơ quan chức năng đã triệt 7 điểm mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; bắt 60 vụ, 195 đối tượng (giảm 6 vụ so với năm ngoái), thu 88.403g và 522 tép heroin, 124.425g và 84 gói cần sa cùng gần 100 triệu đồng...

Tính đến ngày 15/1/2004, toàn thành phố có 522 người đang cai nghiện (85 người ở cộng đồng, 387 người ở Trung tâm 05 – 06 và 50 người ở Trại giam) và 218 người đang được quản lý sau cai nghiện. Tuy nhiên, tệ nạn ma tuý vẫn có chiều hướng gia tăng và việc phòng chống đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội.

Trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, năm qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 790 lượt các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lập biên bản tại 179 cơ sở vi phạm, xử phạt 150 cơ sở với số tiền phạt 107 triệu đồng, đình chỉ 9 cơ sở hoạt động dịch vụ. Triệt phá 17 ổ chứa gái mại dâm, bắt giữ 63 đối tượng... Qua kiểm tra đánh giá cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã công nhận 35 xã, phường (chiếm 75% số xã, phường toàn thành phố) đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn mại dâm.

Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS TP. Đà Nẵng đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2004 không có tụ điểm sử dụng ma tuý nơi công cộng, cuối năm 2004 không còn người nghiện ma tuý trong cộng đồng. Giải quyết 100% số người sau cai nghiện có nhu cầu được vay vốn, giúp vốn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giảm tỷ lệ tái nghiện từ 30% (2003) xuống còn 20% (2004)... Phấn đấu năm 2004, duy trì và xây dựng thêm 5 xã, phường không có tệ nạn mại dâm, giảm tỷ lệ tái phạm từ 6% xuống còn 3% trong năm 2004.

  • Thanh Hải