Hà Nội sắp có cơ sở chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS(25/11/2002)
Các Website khác - 25/03/2004

UBND thành phố vừa ra quyết định thành lập Trung tâm Chăm sóc và Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS với quy mô 100 giường bệnh, đặt tại số 103 Phúc Xá. Cơ sở này do Sở Y tế quản lý, có chức năng phục vụ những người nhiễm HIV/AIDS hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.

Ngoài ra, trung tâm còn có những nhiệm vụ khác như:

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giáo dục phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân để nghiên cứu các biện pháp phòng chống và điều trị.

- Tiếp nhận mọi nguồn viện trợ cho chương trình.

- Quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế làm công tác nghiên cứu, điều trị phòng chống.

Lao Động