Không "bao" miễn vào!
Các Website khác - 25/03/2004

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi cần hàng tỷ bao cao su trong nỗ lực chống HIV/AIDS lây lan tại Châu Á Thái Bình Dương nơi có khoảng 7 triệu người nhiễm virus HIV.

WHO dự tính hiện cần tới 24 tỷ bao cao su trên toàn cầu mỗi năm trong khi trên thực tế mới chỉ phân phát được từ 6-9 tỷ bao và Việt Nam cần khoảng 180 triệu bao cao su mỗi năm.

Lời cảnh báo được đưa ra trước hội nghị bốn ngày tại thủ đô Vientiane của Lào hôm 18/08 nhằm thúc đẩy “Chương trình sử dụng bao cao su 100%”, một chiến lược nhằm tăng cường sử dụng bao cao su trong khu vực mại dâm.

Theo BBC