Phòng ngừa HIV/AIDS trong công nhân lao động
Các Website khác - 03/12/2003

Theo Trung tâm CTXH thuộc LĐLĐ TPHCM, việc phòng chống HIV/AIDS trong đối tượng công nhân xây dựng đang được triển khai trên diện rộng tại các công trường xây dựng. Khoảng 160.000 công nhân xây dựng tại TP.HCM có đặc điểm chung là lao động tỉnh (chiếm 90%), hơn 90% nam công nhân độc thân hoặc xa gia đình, thường xuyên di chuyển từ nơi này đến nơi khác nên rất cần kiến thức về vấn đề này.

Được phép của Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Liên đoàn Lao Động Thành phố đã tiến hành các bước phòng ngừa HIV/AIDS ngay trên các công trường, nơi làm việc. Tại 12 đơn vị xây dựng (số lượng từ 50 công nhân trở lên), các tổ tư vấn viên đã tổ chức tuyên truyền bằng tài liệu bướm, băng rôn,áp phích, chiếu phim cổ động...

Sau đó chương trình vận động được 141 người là những tổ trưởng, công nhân nòng cốt, người có uy tín và có khả năng thuyết phục than gia những khoá tập huấn cơ bản kiến thức phòng ngừa HIV/AIDS.

Số học viên này đã tự nguyện trở thành giáo dục viên đồng đẳng (GDVĐĐ) làm công việc truyền thông cá nhân, theo nhóm nhỏ, phát bao cao su tại nơi ở và làm việc của công nhân.

Sau 1,5 năm hoạt động, chương trình can thiệp, phòng ngừa HIV/AIDS đã xâm nhập được 36 công trường, xây dựng đội ngũ 72 GDVĐĐ hoạt động thường xuyên , đặc biệt là các bước chuyển biến tích cực trong việc thay đổi hành vi, nâng cao chất lượng sống trong công nhân xây dựng.

Qua sự hỗ trợ của Uỷ ban phòng chống AIDS Thành phố,Trung tâm CTXH cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí tài liệu tuyên truyền và bao cao su không hạn chế cho các đơn vị xây dựng có nhu cầu đồng thời chuyển gia tài liệu,xây dựng các khoá huấn luyện để các Công ty có thể tự hoạt động.

N.BAY