Quảng Nam: triển khai chương trình phòng, chống AIDS tại nơi làm việc
Các Website khác - 25/03/2004

Quảng Nam: triển khai chương trình phòng, chống AIDS tại nơi làm việc

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phê duyệt và cho phép tỉnh Quảng Nam triển khai dự án "Phối hợp quản lý một cách chiến lược các giải pháp phòng, chống AIDS tại nơi làm việc" (gọi tắt là SMARTWORK) từ nay đến năm 2006. SMARTWORK là chương trình toàn cầu về phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc được triển khai sáu nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Lao động Hoa Kỳ thông qua Viện Hàn Lâm phát triển giáo dục đã tài trợ cho dự án được triển khai tại 6 tỉnh thành: Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự án được thực hiện tại Quảng Nam có tổng trị giá 602.264 USD. Hội thảo và khoá tập huấn đầu tiên với sự tham dự của gần 100 cán bộ lãnh đạo cơ quan và công đoàn các cơ sở, ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp của tỉnh là mở đầu cho các hoạt động SMARTWORK tại Quảng Nam./.