Thành lập trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Khanh Hoa
Các Website khác - 25/03/2004

UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng thường trực phòng chống AIDS tỉnh và Ban Phòng chống AIDS Sở Y tế.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Nhiệm vụ của Trung tâm là tham mưu cho Sở Y tế giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về phòng, chống HIV/AIDS và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đơn vị trong tỉnh thực hiện các kế hoạch đó; là đầu mối tổ chức thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về phòng chống HIV/AIDS; tổ chức các hoạt động chuyên môn về phòng chống HIV/AIDS như tập huấn, truyền thông, giáo dục, khám, phát hiện, quản lý, tư vấn, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS…

Được biết, Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

P.V