Tư vấn miễn phí HIV/AIDS
Các Website khác - 11/12/2003
Từ năm 2000 đến 2003, các chuyên viên tư vấn của trung tâm đã tư vấn qua điện thoại miễn phí về HIV/AIDS khoảng 20.000 cuộc gọi.

Trung tâm đã phối hợp với tổng đài 1088, tư vấn về các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS, tâm lý gia đình... trên 325.000 cuộc gọi, với tổng thời lượng gần 1,8 triệu phút.

. Trung tâm Công tác xã hội - LĐLĐ TPHCM tư vấn miễn phí (không tính cước điện thoại) về HIV/AIDS từ 8 giờ đến 20 giờ qua số điện thoại: (08) 8244209. Các tư vấn qua tổng đài 1088 được thực hiện 24/24 giờ (có tính cước phí điện thoại).