Việt Nam sẽ sản xuất thuốc điều trị HIV?
Các Website khác - 25/03/2004

Bộ Y tế và Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS vừa có cuộc họp về thuốc điều trị và phòng chống căn bệnh chết người này. Theo đó, trong năm 2002, ngân sách nhà nước cấp sẽ đủ để mua thuốc điều trị HIV/AIDS cho 1.000-2.000 bệnh nhân, với mức giá thuốc (do Thái Lan, Brazil sản xuất) là 300-600 USD/bệnh nhân /năm. Trước đây, ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này chỉ đủ để mua thuốc điều trị cho 15 bệnh nhân/năm.

Bộ Y tế cũng đã quyết định xây dựng một dự án trình Chính phủ để có thể sản xuất thuốc điều trị và phòng chống AIDS tại Việt Nam. Về cơ sở vật chất, các dây chuyền sản xuất thuốc trong nước đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ điều kiện sản xuất những thuốc này. Vấn đề vướng mắc nhất là bản quyền. Nếu được phê duyệt, sớm nhất Việt Nam sẽ sản xuất  thuốc điều trị HIV/AIDS trong vòng 2-4 năm tới.

(Tuổi Trẻ, Thanh Niên)