10.999 tin. bài tuyên truyền về ngày Dân số Việt Nam
Các Website khác - 09/02/2009
Có tổng số 10.999 tin, bài, phóng sự và các buổi phát thanh tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Dân số Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc.
Theo báo cáo tóm tắt của Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS- KHHGĐ, Ngày Dân số Việt Nam 26/12 đã thu hút mạnh mẽ sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân với công tác DS- KHHGĐ. Gần 100 phóng viên của các báo, đài tại Trung ương và Hà Nội đã trực tiếp tham gia đưa tin, bài về Ngày Dân số Việt Nam.
 

Báo Gia đình và Xã hội - kênh cung cấp thông tin quan trọng về công tác DS-KHHGĐ (Ảnh: Hà Thư).

 
Công tác DS-KHHGĐ được tuyên truyền trên các báo có số lượng phát hành lớn, phạm vi phát hành toàn quốc và những báo, tạp chí có tính chất đặc thù ngành, lĩnh vực với tổng số 185 tin, bài, ảnh; tuyên truyền trên truyền hình qua các kênh: VTV1, VTV2, O2TV với 60 tin, phóng sự; phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam xây dựng số chuyên đề về DS- KHHGĐ nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 cấp cho lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp trung ương, tỉnh, thành và đại biểu dự mít tinh. Xây dựng được 158 chuyên trang tuyên truyền về các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam trên Báo tỉnh và 134 tin, phóng sự trên Đài PT - TH tỉnh. Cấp huyện có 676 buổi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác DS - KHHGĐ. ở cấp xã, 9.786 buổi phát thanh tuyên truyền chính sách về DS- KHHGĐ được tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh.

Cùng đó, ngành dân số tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ lão thành làm công tác DS- KHHGĐ tại Trung ương; tổ chức 82 buổi gặp mặt, tọa đàm, trao đổi nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; tổ chức gặp mặt toạ đàm, trao đổi với 645 buổi nhân ngày 26/12 ở cấp huyện và chỉ đạo triển khai ở các xã.

Tổng cục DS- KHHGĐ tổ chức tuyên truyền mặt đường với 210 băng rôn, 300 cờ phướn trên các tuyến phố chính của Hà Nội; tổ chức mít- tinh, diễu hành kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam với sự tham gia của gần 3.000 người. Tổ chức 2 cuộc giao lưu văn nghệ với chủ đề “Sức khỏe sinh sản – Hành trang của giới trẻ” với sự tham gia của 10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Có 810 cuốn tranh áp phích về đề tài DS-KHHGĐ được Tổng cục DS- KHHGĐ thiết kế, nhân bản và cung cấp cho các tỉnh, thành. Tại cấp tỉnh, hơn 458 các băng rôn, khẩu hiệu được treo trên các trục đường chính tuyên truyền với các thông điệp về công tác DS- KHHGĐ...

Các hoạt động của Ngày Dân số Việt Nam đã tạo hiệu ứng, tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân.

           Theo Giadinh.net