Chi thêm gần 160 tỷ đồng chống dịch cúm gia cầm
Các Website khác - 06/01/2006

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 158.534 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Soạn: AM 670401 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chính phủ bổ sung kinh phí phòng chống  dịch cúm gia cầm.

Số tiền trên được phân bổ xuống các bộ ngành liên quan, các địa phương có dịch cúm gia cầm. Theo đó, Bộ NN&PTNT là 50,084 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 108.450 tỷ đồng.

Việc bổ sung cụ thể cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo nguyên tắc: 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai do ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Đối với 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ và Tây Ninh, được hỗ trợ 50%. Đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh khó khăn, được hỗ trợ 100%.  Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 70%.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và kết hợp với nguồn ngân sách Trung ương thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

  • Thu Linh