Tự bảo quản đồng hồ nước?
Các Website khác - 06/01/2006
Theo bạn Lê Dân, Công ty Kinh doanh nước sạch không thể vừa không tôn trọng khách hàng bằng việc treo các công-tơ nước bên ngoài, vừa buộc khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo quản các công-tơ đó.
Ðọc cái bảng thông báo ở chân cầu thang khu chung cư, chắc không ít người phải ngơ ngẩn. Nội dung thông báo là: "Hiện có kẻ trộm cắp đồng hồ nước, đề nghị các gia đình chú ý tự bảo quản". Chẳng rõ đó là thông báo của Công ty Kinh doanh nước sạch hay của cơ quan nào? Nhưng rõ ràng là người thông báo đã đánh đố nhân dân. Nhà chung cư xây dựng, lắp đặt đồng hồ nước đồng loạt ở bên ngoài các căn hộ và có lắp khung sắt phi 14 để bảo vệ. Nếu yêu cầu các hộ tự bảo quản cái đồng hồ lắp bên ngoài thì quả là khó mà thực hiện, nếu không phân công nhau thức đêm trông coi.

Lẽ ra Công ty Kinh doanh nước sạch phải tự làm các thiết bị bảo quản tốt hơn. Có lẽ nên bỏ các van khóa nước trước đồng hồ (và lắp sau đồng hồ trong nhà để chủ hộ xử lý khi cần). Hoặc có thể lắp đặt những loại van chuyên dùng, chỉ các nhân viên công ty mới đóng mở được. Làm như thế kẻ trộm sẽ không thể tháo trộm đồng hồ vì sẽ làm nước chảy mạnh ra ngay. Mặt khác, làm như thế cũng chống được việc nghịch ngợm hoặc phá rối làm mất nước của các gia đình như đã từng xảy ra.

Nhân cái thông báo này, thiết tưởng cũng nên nói rõ một điều: Trong các mối quan hệ giữa khách hàng với công ty hay công dân với cơ quan nhà nước đều phải giữ đúng nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bên nào cũng phải làm đúng phần nghĩa vụ của mình, cũng như được tôn trọng quyền lợi của mình. Không thể vừa không tôn trọng khách hàng bằng việc treo các công-tơ điện, nước bên ngoài, vừa buộc người ta chịu trách nhiệm bảo quản các công-tơ đó. Không thể cứ có cách ứng xử cửa quyền, xin - cho mãi thế.

LÊ DÂN
(D207, khu 7,2 ha Vĩnh Phúc, Ba Ðình, Hà Nội)