Ðổi mới công tác tiếp công dân
Các Website khác - 06/01/2006
Năm 2005, đã tổ chức 108 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 20 nghìn lượt người tham dự.Qua đại biểu quốc hội, nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố đã gửi đến Quốc hội, được Quốc hội ghi nhận và chuyển đến các cơ quan Trung ương, ngành chức năng, thành phố đề nghị sớm giải quyết, trả lời.
Năm 1975, thành phố được giải phóng, đất nước thống nhất. Ngay từ Quốc hội khóa VI, thành phố đã sớm thành lập Văn phòng Ðoàn ÐBQH và từ đó đến nay, Ðoàn ÐBQH thành phố qua các thời kỳ, đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, xây dựng luật, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và nhiều hoạt động đối ngoại khác.

Năm 2005, đã tổ chức 108 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 20 nghìn lượt người tham dự. Qua ÐBQH, nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố đã gửi đến Quốc hội, được Quốc hội ghi nhận và chuyển đến các cơ quan Trung ương, ngành chức năng, thành phố đề nghị sớm giải quyết, trả lời.

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, năm 2005, Ðoàn ÐBQH thành phố tổ chức 19 cuộc giám sát gồm tám cuộc do Ðoàn tổ chức và 11 cuộc ÐBQH thành phố tham gia các Ðoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội với nhiều nội dung thiết thực, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, được đông đảo người dân thành phố quan tâm. Nhiều kiến nghị của Ðoàn được các bộ, ngành Trung ương và thành phố tiếp thu và chỉ đạo thực hiện như chính sách về đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tiếp thu, nghiên cứu và trình Chính phủ một số giải pháp nhằm khai thông thị trường bất động sản. Các giải pháp giảm thiệt hại cho người dân bị thu hồi đất khi thực hiện dự án. Chính sách về nhà ở, triển khai xây dựng 30 nghìn căn hộ cho người thu nhập thấp, 10.000 căn hộ cho chương trình tái định cư và nhà ở cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giải quyết khiếu nại của công dân ở quận 2, quận 9, v.v.

Từ những yêu cầu của xã hội, ý nguyện của nhân dân, Ðoàn ÐBQH thành phố đã đề nghị với Quốc hội và góp phần quan trọng để Quốc hội khóa XI thông qua Nghị quyết về dự án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Tuy nghị quyết vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng việc giáo dục người cai nghiện bước đầu đã mang lại kết quả rất đáng mừng. Xuân Bính Tuất này sẽ có hơn 2.000 người (trong tổng số hơn 30 nghìn người đang cai nghiện tập trung) hoàn lương, khỏi bệnh về nhà ăn Tết với gia đình. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, kỳ họp thứ tám vừa qua, Quốc hội đã cho phép thành phố sớm triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đô thị kiểu mới: Chính quyền đô thị với những việc làm thiết thực hiệu quả, hiệu lực, các kỳ họp của Quốc hội ngày càng được nhiều người dân thành phố quan tâm, dõi theo.

Công tác xây dựng luật cũng là nhiệm vụ quan trọng của ÐBQH. Năm 2005, Ðoàn ÐBQH thành phố đã tổ chức được 24 cuộc hội thảo góp ý kiến cho 25 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy và thứ tám. Tiến hành 13 cuộc khảo sát tại các cơ quan, đoàn thể. Ngoài ra, Ðoàn còn phối hợp HÐND thành phố, các ngành, các cấp tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các dự án luật như Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Trong quá trình thực hiện việc giám sát, xây dựng luật, tiếp dân, tiếp xúc cử tri và từ các cuộc hội thảo, khảo sát Ðoàn ÐBQH thành phố nêu ra những thiếu sót, bất cập, không còn phù hợp của các quy định pháp luật hiện hành, từ đó kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung vào các dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến.

Trong công tác tiếp công dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðoàn ÐBQH thành phố đã xây dựng và ban hành quy chế tiếp dân tại văn phòng (số 2 bis Lê Duẩn, quận 1). Hằng tuần, phân công lịch trực, người trực cụ thể. Năm 2005, tính đến hết tháng 10-2005, Ðoàn đã tổ chức được 30 buổi, tiếp gần 300 lượt người đến gửi đơn khiếu nại, tố cáo, trực tiếp xử lý hàng trăm vụ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền gần 500 đơn, thư và nhận hơn 230 công văn trả lời, đạt tỷ lệ hơn 68%.

Ðể làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, chức năng người đại biểu của nhân dân, Ðoàn ÐBQH thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong công tác giám sát, xây dựng luật, tiếp công dân. Mở rộng các cuộc tiếp xúc cử tri (bớt các cuộc tiếp xúc đại biểu cử tri) để gần dân, sát dân, làm tốt vai trò giữ mối quan hệ giữa nhân dân và Quốc hội, tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến về chủ trương chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước và phục vụ cho Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.