Ðối thoại với Ðại biểu Quốc hội - Giám đốc Công ty than Cao Sơn
Các Website khác - 06/01/2006
Theo ông Lê Ðình Trưởng, đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh, cũng là Giám đốc Công ty than Cao Sơn, hoạt động của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh được dân tín nhiệm là do Đoàn đã giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có kết quả cụ thể.
Trong Văn phòng của Công ty than Cao Sơn, chúng tôi gặp người đàn ông cầm tập hồ sơ đến "nhờ đại biểu QH đòi lại nhà". Ðem chuyện này, chúng tôi hỏi ông Lê Ðình Trưởng, đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh.

- Như vậy là cử tri rất tín nhiệm đại biểu Quốc hội?

- Có lẽ kết quả làm việc của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những luật liên quan nhiều đến dân và được dư luận xã hội quan tâm; trong công tác giám sát tuân thủ pháp luật (cai nghiện ma túy; giam, giữ phạm nhân; chế độ chính sách đối với người tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù...), nhất là giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có kết quả cụ thể nên dân tin.

- Tiếp xúc cử tri, tiếp dân là việc lớn của đại biểu Quốc hội?

- Công tác tiếp dân của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh được thực hiện thường xuyên theo luật định. Bảy đại biểu trong đoàn đã tổ chức 62 phòng tiếp dân ở 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc với cử tri đang tuổi thanh niên; cử tri quân đội; cử tri là công nhân; nông dân; tiếp xúc cử tri cả trong ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc. Sau mỗi lần tiếp xúc, các kiến nghị chính đáng của cử tri đều được đại biểu Quốc hội tổng hợp gửi đến các cơ quan có trách nhiệm. Không chỉ gửi, đại biểu Quốc hội còn theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết thư tố cáo, khiếu nại của công dân.

- Ông có thấy khó khi tiếp xúc với cử tri?

- Ðại biểu Quốc hội không phải là người giải quyết cụ thể mà chỉ ghi nhận, chuyển tải những yêu cầu chính đáng của cử tri đến cơ quan nhà nước. Nhưng một số cử tri, có những vấn đề bức bách cứ đòi giải quyết ngay (tranh chấp tài sản, đất đai, giải phóng mặt bằng), gặp các cử tri như thế, đại biểu Quốc hội chỉ có hứa "chuyển ngay" chứ không dám nói đến kết quả cụ thể là như thế nào!

- Ông nghĩ gì về vai trò đại biểu Quốc hội?

- Là giám đốc Công ty than Cao Sơn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2005, công ty tôi đã bốc xúc và vận chuyển 24 triệu m3 đất đá, sản xuất 2,5 triệu tấn than, tăng 33% so với năm 2004. Năm 2006, ra quân thi đua sản xuất ngay từ ngày 1-1-2006, chúng tôi phấn đấu bốc xúc, vận chuyển 26 triệu m3 đất đá, sản xuất 2,9 triệu tấn than. Ðây là nhiệm vụ cụ thể của người giám đốc và nhất định chúng tôi sẽ thực hiện được. Là đại biểu Quốc hội, tôi cùng với các đại biểu khác, thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu chính đáng của cử tri, chăm lo hơn nữa đời sống của người lao động nhất là người nghèo, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước các vụ việc bức xúc. Trong cả nhiệm kỳ Quốc hội, tôi gắng sức làm tốt cả hai nhiệm vụ này.

- Cảm ơn ông.

VŨ ÐIỀU