Đề nghị công bố hết dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm
Các Website khác - 04/12/2007

Như vậy, 40 ngày qua dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có gần 2.000 trường hợp mắc, trong đó có 293 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, chưa có trường hợp nào tử vong.

Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được kiểm soát, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về việc công bố các địa phương hết dịch.

Theo TTXVN