Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GDP trên 12% mỗi năm
Các Website khác - 22/12/2005
Một góc Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày 21/12, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV TP Hà Nội đã chính thức khai mạc với sự có mặt của 369 đại biểu. Báo cáo chính trị nêu rõ, thủ đô sẽ giữ vững tăng trưởng GDP bình quân 11-12%/năm và chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu tăng trưởng trên 12%/năm.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XIII do Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mục tiêu: Đến năm 2020, Hà Nội phải trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một thành phố du lịch hấp dẫn của khu vực; phát huy tốt vai trò là trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao dịch quốc tế của cả nước. GDP bình quân đầu người dự kiến đến năm 2020 là trên 6.000 USD với mức thu nhập của người dân tăng lên 3 lần so với hiện nay.

Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ghi nhận những thành tích to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô trong nhiều năm qua. Tổng bí thư cũng chỉ đạo, Hà Nội phải tạo ra sự chuyển biến mạnh trong xây dựng và quản lý đô thị theo kịp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; Rà soát, điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch, gắn quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian, kiến trúc đô thị với quy hoạch vùng thủ đô, vùng kinh tế động lực phía Bắc; Giải quyết tốt vấn đề quản lý đất đai, đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập, khắc phục ùn tắc giao thông; Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đ.L.